Hyun Soon Kim
Paper - Embroidery
BACK TO PORTFOLIO